Hvem er vi‎ > ‎

Bestyrelsen

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for klubbens drift og økonomi,
og står for afholdelse af årets generalforsamling, klubmesterskab og klubfest.

Referater fra bestyrelsesmøder finder du her:

Bestyrelsen kan kontaktes på nedenstående mails under Bestyrelsen 2019:

Drejer det sig om tilmelding til hold og spørgsmål ang. hold og træning, benyttes følgende mails:

Kontakt vdr. tilmelding af nye hunde:

Kontakt vdr. tilmelding af nye hunde til klikkerhold:Bestyrelsen 2019:

Formand:


Næstformand:

Hans-Henrik Tungelund


Kasserer:

Sekretær:

Bestyrelsesmedlem:

Johnny H. Pedersen

Suppleanter:

1. suppleant: Jens Nielsen
2. suppleant: Jill H. RasmussenUndersider (1): Referater Bestyrelsen
Comments