Sporpokal

Beregningsskabelon findes nederst på siden

REGLER FOR UDDELING AF SPORPOKAL

 1. Det pålægges bestyrelsen at udpege vinderen i forbindelse med sidste afdeling af klubmesterskabet. 
 2. Sporpokalen er stiftet som vandrepokal og kan ikke vindes til ejendom. 
  Der skal hvert år indgraveres: Vinderens navn, hundens navn, klasse og point. 
  Udgiften hertil betales af foreningen. 
 3. Sporpokalen kan uddeles til B-, A-, E-, IPO-, eller SPH-hunde. 
 4. Kun hundeførere, der er medlem af DCH Kalø-Vig afd., og som fuldfører sporet med mindst 70% af maximumspoint kan komme i betragtning. 
 5. Vindere af sporpokalen kan ikke med samme hund, i samme klasse, deltage i konkurrencen om sporpokalen. 
  Undtaget herfra er Elite-, IPO III-, og SPH II-hunde. 
 6. Ved udregning af point bruges følgende forholdstal: 
  B-klassen: Point + 55 x 0,9
  A-klassen: Point + 20 x 0,95
  E-klassen: Point - 20 x 0,98
  IPO I: Point x 0,9
  IPO II: Point x 0,95
  IPO III: Point x 0,98
  SPH: Point 
  Point i denne forbindelse er: Søget + genstande.
  Efter udregning rundes op eller ned til én decimal. 
 7. Ved pointlighed er det den hund, der rangerer i den højeste klasse, der skal udpeges som vinder efter følgende model: 
  IPO I
  B-klassen
  IPO II
  A-klassen
  IPO III
  E-klassen
  SPH. 
  Hvis pointlighed forekommer i samme klasse, skal yngste hund udpeges som vinder. 

          Kalø-Vig, den 28. maj 1990 / C rettet d. 24/10 2000 / Forholdstal rettet til af Henrik og William 4/11-2012.

          Som stiftere:

          Ivan Damgaard, Torben Nielsen 

          Som formand: John G. Pedersen 

          Som sekretær: Vita Qvist
Ĉ
Webmaster Lydighed,
14. sep. 2018 06.06
Comments