Særregler for lydighed

Særregler for klubmesterskabet i lydighed

For at anspore hundeførerne til at opnå oprykning til næste klasse, indføres følgende regler:
  • En hundefører kan ikke, med samme hund, vinde klubmesterskabet i samme klasse mere end 2 gange. Undtaget herfra er E-klassen, der ikke har mulighed for oprykning. 
  • Stiller kun én hundefører op i en klasse, "konkurreres mod klubben". 
Der skal opnås følgende point for at blive klubmester:
  • C: 110 point 
  • B: 150 point 
  • A: 240 point 
  • E: 330 point 
For at give nye hundeførere i D-klassen chancen for en god placering, mod hundeførere der ér klar til C-klassen, indføres følgende regel:
  • En D-hundefører må gerne stille op i C-klassen samme år, men resultater opnået i D-klassen, vil ikke være gældende. 
Besluttet på bestyrelsesmøde d. 4.2 2013.

Comments