Lydighedspokalen

Beregningsskabelon findes nederst på siden

Karakteren for de enkelte øvelser sættes ind, uden koefficent.

I klasserne A,E er det 1.st apport der benyttes.

I klasserne B,A,E benyttes Fri ved fod i stedet for lineføring.

I klasse C i alt x med 1,00 =

I klasse B i alt x med 1,01 =

I Klasse A i alt x med 1,02 =

I klasse E i alt x med 1,03 =

Ved pointlighed er det yngste hund der vinder.

Eksempelvis:

I alt:      C         B         A         E

60,0:     60,0    60,6    61,2    61,8

59,0:     59,0    59,59  60,18  60,77

58,0:     58,0    58,58  59,16  59,74

57,0:     57,0    57,57  58,14  58,71

H.F. navn Klasse

Lineføring

Stå

Sit

Dæk

Apport

Spring

Ialt
Ĉ
Webmaster Lydighed,
14. sep. 2018 06.03
Comments