Funktioner i klubben

Her er en oversigt over funktionerne i klubben.

Har du forslag eller ændringer til oversigten, så send dem venligst til: formand@dch-kalovig.dkBestyrelsen

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for klubbens drift og økonomi, og står for afholdelse af årets generalforsamling og klubfest.

Bestyrelsen står for klubbens hjemmeside, har ansvar for at mødereferater bliver offentliggjort og at andre informationer på hjemmesiden er opdaterede i et rimeligt omfang.

Bestyrelsen administrerer klubbens åbne facebookside, DcH Kalø Vig.

Motivering og uddeling af klubbens vandrepokaler (Kammeratskabspokalen, Fighterpokalen og Årets Konkurrencehund), samt hjemkaldelse og gravering af alle vandrepokalerne.

Sammen med konkurrenceudvalget at planlægge og afholde klubmesterskabet i efteråret. Der henvises til Landsforeningens Årbog samt kreds 3’s retningslinier.

Indkøb og uddeling af pokaler til klubfesten. Udregning og uddeling af klubbens spor og lydighedspokaler.

Sammen med konkurrenceudvalget at evt. afholde kreds/landskonkurrencer. Der henvises til Landsforeningens Årbog samt kreds 3’s retningslinier.

Udlevering af startbøger samt sikre at hundeførere stiller i de korrekte klasser.Formand:    mail: formand@dch-kalovig.dk.

Tegner foreningen udadtil.

Modtager og videresender post fra Lands og Kredsforeningen.

Deltager i Landsmødet og kredsrådsmøder i kreds 3.

Sørger for indkaldelse til bestyrelsesmøder og dagsorden.

Deltager i bestyrelsesmøder ca. 6-8 gange/år.


Næstformand:

Træder til i tilfælde af formandens forfald.

Deltager i bestyrelsesmøder ca. 6-8 gange/år.


Kasserer:    mail: kasserer@dch-kalovig.dk

Bogføring i C5.

Betaling af udlæg og regninger, samt passe kontantkassen.

Udsendelse af kontingentopkrævninger i november/december.

Opfølgning på indbetalinger og holdlister.

Indskrivning og opdatering ift. medlemsdatabasen i januar og februar.

Indbetalinger til DcH Landsforening.

Laver årsregnskab til godkendelse hos foreningens 2 interne revisorer.

Udarbejder budget til fremlæggelse på generalforsamlingen.

Ansøgning af lokale, aktivitets og uddannelsestilskud ved kommunen.

Ansvarlig for indhentning af børneattester.

Deltager i bestyrelsesmøder ca. 6-8 gange/år.


Sekretær:

Skriver referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlingen.

Håndterer/besvarer som den første henvendelser til bestyrelsen.

Opdaterer klubbens hjemmeside, både på vegne af bestyrelsen og de forskellige udvalg der indsender materiale (uddelegeret).

Deltager i bestyrelsesmøder ca. 6-8 gange/år.


Menigt medlem:

Deltager i bestyrelsesmøder ca. 6-8 gange/år.


Suppleanter til bestyrelsen:

De 2 valgte suppleanter indtræder i bestyrelsen hvis nogle af bestyrelsesmedlemmerne får forfald.


Revisorer:

Reviderer årsregnskabet senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Revisorsuppleanten tiltræder hvis en af revisorerne får forfald.T/A Udvalget:

Tjekker og besvarer tilmeldingsmailen: tilmelding@dch-kalovig.dk

Opretter hold, fordeler trænere og hundeførere.

Ajourfører holdlister.

Planlægning og afholdelse af aktiviteter for trænere og hundeførere.

Afholdelse af D-test.

Afholdelse af Juleafslutningen.

Administrerer klubbens lukkede Facebook-gruppe: Træner i DCH Kaløvig


Formanden:

Sørger for indkaldelse til og afholdelse af ca. 4 trænermøder/år, samt udarbejdelse af referat.

Har ansvar for kontakten til bestyrelsen.Agility/Rally udvalget:

Planlægning og afholdelse af klubmesterskabet i efteråret.

Evt. afholdelse af kreds/landskonkurrencer/DGI.

Motivering og uddeling af klubbens 2 Agility/Rally vandrepokaler (Årets Agility/Rally slider og Årets Agility/Rally konkurrencekæmper).

Vedligeholdelse af øvelsesredskaber.


Formand:

Sørger for indkaldelse til og afholdelse af udvalgsmøder, samt udarbejdelse af referat.

Har ansvar for kontakten til bestyrelsen.Klikkerudvalg:

Opretter hold og arrangerer kurser i klikkertræning.

Tjekker og besvarer tilmeldingsmailen: klikkertilmeld@dch-kalovig.dk


Formand:

Har ansvar for kontakten til bestyrelsen.


Brugshundeudvalg:

Står for at afholde prøver indenfor IGP (IPO) og IFH (SPH) samt Færdselsprøver.


Formand:

Har ansvar for kontakten til bestyrelsen.


Konkurrenceudvalg:

Står for at arrangere konkurrencer på kreds og landsplan, samt klubmesterskabet.


Formand:

Har ansvar for kontakten til bestyrelsen.Klubhuset:

Alm. renholdelse af klubhuset. Vask af håndklæder og viskestykker.


Ansvarlig: Har ansvar for kontakten til bestyrelsen.Klubhuset indkøb:

Indkøb af artikler til køkken; plastikkrus, køkkenruller mm.

Indkøb af artikler til rengøring og toilet.

Indkøb af kaffe, øl og sodavand.

Tømning af septictank ca. 4 gange/år.


Ansvarlig: Har ansvar for kontakten til bestyrelsen.


Shoppen:

Indkøb af hundeudstyr til ”Shoppen”.


Ansvarlig: Har ansvar for kontakten til bestyrelsen.Pladsansvarlig:

Ansvarlig for græsarealer, vedligehold af plæneklipper, spring mm.


Ansvarlig: Har ansvar for kontakten til bestyrelsen.Hjemmesiden:

Webmaster: mail: webmaster@dch-kalovig.dk

Hjemmesiden: mail: lydighed@dch-kalovig.dk

Comments