Funktioner i klubben

Her er en oversigt over funktionerne i klubben.

Har du forslag eller ændringer til oversigten, så send dem venligst til: lydighed@dch-kalovig.dkBestyrelsen

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for klubbens drift og økonomi, og står for afholdelse af årets generalforsamling og klubfest.

Bestyrelsen står for klubbens hjemmeside, har ansvar for at mødereferater bliver offentliggjort og at andre informationer på hjemmesiden er opdaterede i et rimeligt omfang.

Bestyrelsen administrerer klubbens åbne facebookside, DcH Kalø Vig.

Motivering og uddeling af klubbens vandrepokaler (Kammeratskabspokalen, Fighterpokalen og Årets Konkurrencehund), samt hjemkaldelse og gravering af alle vandrepokalerne.

Planlægning og afholdelse af klubmesterskabet i efteråret. Der henvises til Landsforeningens Årbog samt kreds 3’s retningslinier.

Indkøb og uddeling af pokaler til klubfesten. Udregning og uddeling af klubbens spor og lydighedspokaler.

Evt. afholdelse af kreds/landskonkurrencer. Der henvises til Landsforeningens Årbog samt kreds 3’s retningslinier.

Udlevering af startbøger samt sikre at hundeførere stiller i de korrekte klasser.Formand: Hans Henrik Mikkelsen, mail: formand@dch-kalovig.dk.

Tegner foreningen udadtil.

Modtager og videresender post fra Lands og Kredsforeningen.

Deltager i Landsmødet og kredsrådsmøder i kreds 3.

Sørger for indkaldelse til bestyrelsesmøder og dagsorden.

Deltager i bestyrelsesmøder ca. 6-8 gange/år.


Næstformand: Lasse Bomberg , mail: bomberg@mail.dk

Træder til i tilfælde af formandens forfald.

Deltager i bestyrelsesmøder ca. 6-8 gange/år.


Kasserer: Bjarne Pless, mail: kasserer@dch-kalovig.dk

Bogføring i C5. ca. 350 bilag årligt.

Betaling af udlæg og regninger, samt kontantkassen i klubben.

Udsendelse af kontingentopkrævninger i november/december.

Opfølgning på indbetalinger og holdlister.

Indskrivning og opdatering ift. medlemsdatabasen i januar og februar.

Indbetalinger til DcH Landsforening.

Ansøgning af lokale, aktivitets og uddannelsestilskud ved kommunen.

Ansvarlig for indhentning af børneattester.

Deltager i bestyrelsesmøder ca. 6-8 gange/år.


Sekretær:  Susanne Hansen , mail: sushansen@kabelmail.dk

Skriver referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlingen.

Opdaterer klubbens hjemmeside, både på vegne af bestyrelsen og de forskellige udvalg der indsender materiale.

Deltager i bestyrelsesmøder ca. 6-8 gange/år.


Menigt medlem: Johnny Hune Pedersen, mail: johnny@hune-pedersen.dk

Deltager i bestyrelsesmøder ca. 6-8 gange/år.T/A Udvalget:

Tjekker og besvarer tilmeldingsmailen: tilmelding@dch-kalovig.dk

Opretter hold, fordeler trænere og hundeførere.

Ajourfører holdlister.

Årlig kontrol af forsikringer og vaccinationer på holdene. Bemærk de nye retningslinier for startbog og vaccinationer.

Planlægning og afholdelse af aktiviteter for trænere og hundeførere.

Afholdelse af D-test.

Afholdelse af Juleafslutningen.

Administrerer klubbens lukkede Facebook-gruppe: Træner i DCH Kaløvig


Formand: Kjeld Evers, mail: kjeld.evers@gmail.com

Sørger for indkaldelse til og afholdelse af ca. 4 trænermøder/år, samt udarbejdelse af referat.

Har ansvar for kontakten til bestyrelsen.Agility/Rally udvalget:

Planlægning og afholdelse af klubmesterskabet i efteråret.

Evt. afholdelse af kreds/landskonkurrencer/DGI.

Motivering og uddeling af klubbens 2 Agility/Rally vandrepokaler (Årets Agility/Rally slider og Årets Agility/Rally konkurrencekæmper).

Vedligeholdelse af øvelsesredskaber.


Formand:  , mail:

Sørger for indkaldelse til og afholdelse af udvalgsmøder, samt udarbejdelse af referat.

Har ansvar for kontakten til bestyrelsen.Klikkerudvalg:

Opretter hold og arrangerer kurser i klikkertræning.

Tjekker og besvarer tilmeldingsmailen: klikkertilmeld@dch-kalovig.dk


Formand , mail:


Brugshundeudvalg:

Står for at afholde prøver indenfor IPO og SPH samt Færdselsprøver.


Formand: Jill H: Rasmussen, mail: jill.holtum@gmail.com

Har ansvar for kontakten til bestyrelsen.Klubhuset:

Alm. renholdelse af klubhuset. Vask af håndklæder og viskestykker.


Ansvarlig: Susanne Vissing, mail: svhedith@gmail.comKlubhuset indkøb:

Indkøb af artikler til køkken; plastikkrus, køkkenruller mm.

Indkøb af artikler til rengøring og toilet.

Indkøb af kaffe, øl og sodavand.

Tømning af septictank ca. 4 gange/år.


Ansvarlig: Lene Skamriis, mail: lskamriis@gmail.com

Har ansvar for kontakten til bestyrelsen.Shoppen:

Indkøb af hundeudstyr til ”Shoppen”.


Ansvarlig: Birte Boe, mail: handbergboe@gmail.com

Har ansvar for kontakten til bestyrelsen.Pladsansvarlig:

Ansvarlig for græsarealer, vedligehold af plæneklipper, spring mm.


Ansvarlig: Bjarne Christensen ?, mail: mail.bjarne@gmail.com

Har ansvar for kontakten til bestyrelsen.Hjemmesiden:

Webmaster: Stig Møller Carlsen, mail: webmaster@dch-kalovig.dk

Hjemmesiden: Hans-Henrik Tungelund, mail: lydighed@dch-kalovig.dk

Comments