Nyheder‎ > ‎

Varsling af generalforsamlingen 2021.

indsendt 13. dec. 2020 06.07 af Webmaster Lydighed   [ opdateret 13. dec. 2020 06.40 ]


DCH KALØVIGGeneralforsamlingen til afholdelse

mandag d. 25 januar 2021, kl. 19:00 i Hornslet Hallen,er grundet de nye forsamlingsrestriktioner AFLYST,

og vil forhåbentlig kunne blive afholdt først i marts måned.


Bestyrelsen har følgende forslag til behandling:


 1. Under punkt 4: Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens godkendelse til at hæve kontingentet for 2022 med Kr. 100, i alt Kr. 1450, hvis nødvendigt.

  Begrundelse: Der er ikke et aktuelt behov, men bestyrelsen vil gerne have muligheden. 1. Under punkt 5: Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens godkendelse til at indføre et nyt punkt til foreningens vedtægter. Punktet vil blive ført ind som punkt 10.


  10. Ansvar

  10.1 Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.”


  De eksisterende punkter 10 og 11 vil rykke ned og blive til punkterne 11 og 12 respektive.

  Begrundelse: Under arbejdet med anskaffelse af en hal og den tilhørende finansiering, er det blevet klart for bestyrelsen, at det kun er klubben i sig selv og altså ingen med tilknytning til klubben, det være sig bestyrelsen eller de almindelige medlemmer, der ville skulle hæfte personligt for evt. gæld pådraget ifm. lånoptagelse eller andre økonomiske dispositioner i klubbens navn. Den bedste måde at sikre dette på, vil være ved at det står indskrevet i foreningens vedtægter.


  Derudover har bestyrelsen besluttet at hæve kontingentet for 2021 til Kr. 1350.

  Begrundelse: Med baggrund i generalforsamlingens godkendelse af en stigning i kontingentet på kr. 100 sidste år, ønsker bestyrelsen at hæve kontingentet for at spare yderligere op til anskaffelsen af en hal. Bestyrelsen har samtidig indtryk af at kontingentet i DcH Kaløvig ligger i den lave ende og finder derfor at en stigning er rimelig.


  HUSK! Indkomne forslag.

  Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes til klubbens formand senest 3 uger før generalforsamlingen på mail til formand@dch-kalovig.dk.

  Der vil blive udsendt en ny varsling med ny dato når vi kommer dertil.


  Vh. Bestyrelsen.

Comments