Nyheder‎ > ‎

Ny hundelufterordning fra 1. januar

indsendt 30. nov. 2016 10.42 af Webmaster DCH
Hundelufterordning i DCH Kaløvig

Formål
Betaling af et hundeluftergebyr giver tidligere medlemmer af DCH Kaløvig en mulighed
for at bevare en tilknytning til klubben, at støtte klubben og at kunne lufte sin hund på
klubbens område, når der ikke er andre der bruger det til træning. Gebyret er med til 
at dække vedligehold af klubbens område, græsslåning etc.

Pris
Se under kontingent

Praktisk
• Man skal naturligvis samle hundens efterladenskaber op.
• Hunde må ikke besørge i områderne der bruges til felttræning.
• Hundeluftergebyr giver ikke medlemskab af DCH Lands- og Kredsforeningen, og 
man er dermed heller ikke dækket under DCHs eller klubbens forsikring. 
• Man kan ikke have en startbog, og kan dermed heller ikke deltage i stævner for 
DCH Kaløvig.
• Man har ikke stemmeret på generalforsamlingen.
• Man kan ikke have nøgle til klubhus, container mm.
• Som hundelufter er det ikke tilladt at arrangere eller deltage i træningslignende 
sammenkomster på klubbens område.
• Man må som hundelufter udelukkende benytte klubbens område, ikke 
agilityforhindringer og andre træningsredskaber der står på pladsen.

Ved overtrædelse af reglerne kan bestyrelsen beslutte at inddrage retten til at lufte 
hund på området uden at eventuelt resterende gebyr tilbagebetales.

Ordningen gælder fra d. 1.1.2017.

Bestyrelsen
Comments