Nyheder‎ > ‎

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2019.

indsendt 19. dec. 2018 02.01 af Webmaster Lydighed   [ opdateret 19. dec. 2018 02.37 ]
Nedenfor findes indkaldelsen til den ordinære generalforsamling mandag d. 21. januar 2019 kl. 19:30, samt forslag til vedtægtsændringer der skal behandles på samme.
Vel mødt!            INDKALDELSE TIL

            ORDINÆR GENERALFORSAMLING


            MANDAG D. 21. JANUAR 2019, KL. 19:30

            I HORNSLET HALLEN


            DAGSORDEN:


            1) Valg af dirigent.


            2) Beretning af foreningens formand.

            3) Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.


            4) Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr.

                Bestyrelsen fastholder kontingentet for 2019 på Kr. 1250.

                Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens godkendelse til at hæve kontingentet for 2020 med Kr. 100, i alt Kr. 1350, hvis nødvendigt.

                Der er ikke et aktuelt behov, men bestyrelsen vil gerne have muligheden.


            5) Godkendelse af vedtægtsændringer vedtaget på landsmødet d. 17. marts 2018. 


            6) Indkomne forslag. (Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes til klubbens formand

                senest 8 dage før generalforsamlingen.)


            7) Valg af formand (lige år).

                Birthe Boe, indtrådt som 1. suppleant


                Valg af kasserer (ulige år)

                Bjarne Pless, modtager ikke genvalg


            8) Valg af 2 bestyrelsesmedlem (ulige år).

                Johnny Hune Pedersen, modtager genvalg. 

                Mette Adamsen, indtrådt som 2. suppleant, modtager ikke genvalg


            9) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

                1. suppleant : Birthe Boe, modtager ikke genvalg

                2. suppleant : Mette Adamsen, modtager ikke genvalg


            10) Valg af 2 revisorer.

                   Jan H. Madsen, modtager genvalg.

                   Mette Adamsen, modtager ikke genvalg.


            11) Valg af 1 revisorsuppleant.

                   Jill H. Rasmussen, modtager genvalg


            12) Beretning af de af bestyrelsen nedsatte udvalg.


            13) Valg til de af bestyrelsen nedsatte udvalg.


            14) Evt.

Ċ
Webmaster Lydighed,
19. dec. 2018 02.01
Ċ
Webmaster Lydighed,
19. dec. 2018 02.01
Comments