Nyheder‎ > ‎

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling

indsendt 8. jun. 2021 00.07 af Webmaster Lydighed


INDKALDELSE TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING


MANDAG D. 21 Juni 2021,  KL. 19:00

I HORNSLET HALLENDer er pt. krav om forevisning af Coronapas/gyldig test.DAGSORDEN:
1) Valg af dirigent.

2) Beretning af foreningens formand.

3) Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.

4) Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr.

Bestyrelsen har besluttet at hæve kontingentet for 2021 til Kr. 1350.

Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens godkendelse til at hæve kontingentet for 2022 med Kr. 100, i alt Kr. 1450, hvis nødvendigt.

Der er ikke et aktuelt behov, men bestyrelsen vil gerne have muligheden.


5) Indkomne forslag. Der er d.d. ikke modtaget nogle indkomne forslag, udover det herunder nævnte forslag fra bestyrelsen, udsendt med begrundelse tidligere i januar.


Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens godkendelse til at indføre et nyt punkt til foreningens vedtægter. Punktet vil blive ført ind som punkt 10.

”10. Ansvar, 10.1 Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.”

De eksisterende punkter 10 og 11 vil herefter rykke ned og blive til hhv. punkterne 11 og 12.6) Valg af kasserer (ulige år).

Mette Adamsen, modtager genvalg.


7) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år).

Johnny Hune Pedersen, modtager genvalg.

Eva Høymark, modtager genvalg.


8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

1. suppleant : Jens Nielsen, modtager genvalg.

2. suppleant : Jill Rasmussen, modtager genvalg.9) Valg af 2 revisorer.

Else Iversen, modtager ikke genvalg.

Lene Holm, modtager ikke genvalg.

William Nielsen opstiller.


10) Valg af 1 revisorsuppleant.

William Nielsen, modtager ikke genvalg.


11) Beretning af de af bestyrelsen nedsatte udvalg.

12) Valg til de af bestyrelsen nedsatte udvalg.

13) Evt.

Der serveres et lettere Corona-sikkert traktement, øl/vand og kaffe. Velkommen!
Comments