Nyheder‎ > ‎

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

indsendt 7. jan. 2020 23.42 af Webmaster Lydighed   [ opdateret 7. jan. 2020 23.44 ]

INDKALDELSE TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING


MANDAG D. 20 JANUAR 2020,  KL. 19:00

I HORNSLET HALLEN


Dagsorden:


1) Valg af dirigent.


2) Beretning af foreningens formand.


3) Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.


4) Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr.

Bestyrelsen fastholder kontingentet for 2020 på Kr. 1250.
Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens godkendelse til at hæve kontingentet for 2021 med Kr. 100, i alt Kr. 1350, hvis nødvendigt.
Der er ikke et aktuelt behov, men bestyrelsen vil gerne have muligheden.

5) Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. (Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest tre uger før generalforsamlingen. Mail: formand@dch-kalovig.dk )


6) Valg af formand (lige år).

Birthe Boe, modtager ikke genvalg.

Hans-Henrik Tungelund stiller op til formandsposten.


7) Valg af 1 bestyrelsesmedlem (lige år).

Susanne Hansen, modtager genvalg.

I tilfælde af at Hans-Henrik Tungelund, der pt. er næstformand, vælges til formandsposten, skal der vælges et bestyrelsesmedlem for ét år til bestyrelsen, til erstatning for ham.


8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

1. suppleant : 

2. suppleant : 


9) Valg af 2 revisorer.

Jan H. Madsen, modtager ikke genvalg.

Lene Holm, modtager genvalg.


10) Valg af 1 revisorsuppleant.

William Nielsen, modtager genvalg.


11) Beretning af de af bestyrelsen nedsatte udvalg.


12) Valg til de af bestyrelsen nedsatte udvalg.

13) Evt.

Der serveres et lettere traktement, øl/vand og kaffe. Velkommen!
Comments