Nyheder‎ > ‎

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

indsendt 3. jan. 2017 02.49 af Webmaster Lydighed   [ opdateret 3. jan. 2017 03.02 ]


INDKALDELSE TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING


MANDAG D. 23 JANUAR 2017, KL. 19:30

I HORNSLET HALLEN


DAGSORDEN:


                                                                                    1) Valg af dirigent.


                                                                                    2) Beretning af foreningens formand.


                                                                                    3) Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.


                                                                                    4) Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr.

                                                                                        Bestyrelsen fastholder kontingentet for 2017 på Kr. 1200.

                                                                                        Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens godkendelse til at hæve kontingentet for 2018 med Kr. 100, i alt Kr. 1300, hvis nødvendigt.

                                                                                        Der er ikke et aktuelt behov, men bestyrelsen vil gerne have muligheden.


                                                                                    5) Indkomne forslag.

                                                                                        (Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes til klubbens formand senest 8 dage før generalforsamlingen.)                                                                                    6) Valg af kasserer (ulige år).

                                                                                        Mette Adamsen, modtager ikke genvalg.


                                                                                    7) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år).

                                                                                        Stig Møller Carlsen, modtager genvalg.

                                                                                        Johnny Hune Pedersen, modtager genvalg.


                                                                                    8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

                                                                                        1. suppleant : Nicolai Petersen, modtager genvalg.

                                                                                        2. suppleant : Kim Nielsen, modtager ikke genvalg.


                                                                                    9) Valg af 2 revisorer.

                                                                                        Lone Jacobsen, modtager ikke genvalg.

                                                                                        Jan K. Madsen, modtager genvalg.


                                                                                    10) Valg af 1 revisorsuppleant

                                                                                        Jill H. Rasmussen, modtager genvalg.


                                                                                    11) Beretning af de af bestyrelsen nedsatte udvalg.


                                                                                    12) Valg til de af bestyrelsen nedsatte udvalg


                                                                                    13) Evt.

Ċ
Webmaster Lydighed,
3. jan. 2017 03.03
Comments