Nyheder‎ > ‎

Indkaldelse til generalforsamling 2016.

indsendt 21. dec. 2015 02.55 af Webmaster Lydighed
Hermed indkaldelse til klubbens årlige generalforsamling, der afholdes mandag d. 18.1.2016 kl. 19:30 i Hornslet Hallen. Se vedhæftede.


INDKALDELSE TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING


MANDAG D. 18 JANUAR 2016, KL. 19:30

I HORNSLET HALLEN


DAGSORDEN:


1) Valg af dirigent.


2) Beretning af foreningens formand.


3) Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.


4) Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr.

Bestyrelsen fastholder kontingentet for 2016 på Kr. 1200.

Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens godkendelse til at hæve kontingentet for 2017 med Kr. 100, i alt Kr. 1300, hvis nødvendigt.

Der er ikke et aktuelt behov, men bestyrelsen vil gerne have muligheden.


5) Indkomne forslag. (Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes til klubbens formand

senest 8 dage før generalforsamlingen.)6) Valg af formand (lige år).

Hans Mikkelsen, modtager ikke genvalg.


7) Valg af 1 bestyrelsesmedlem (lige år).

Hans-Henrik Tungelund, modtager genvalg.

Valg af 1 bestyrelsesmedlem i stedet for Jens Nielsen, valgperiode 1 år.8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

1. suppleant : Nicolai Petersen, modtager genvalg.

2. suppleant : Kim Nielsen, modtager genvalg.


9) Valg af 2 revisorer.

Lone Jacobsen, modtager genvalg.

Joan Sørensen, modtager ikke genvalg.


10) Valg af 1 revisorsuppleant

Jill H. Rasmussen, modtager genvalg.


11) Beretning af de af bestyrelsen nedsatte udvalg.

Valg til de af bestyrelsen nedsatte udvalg.


Evt.


Ċ
Webmaster Lydighed,
21. dec. 2015 02.55
Comments