Nyheder‎ > ‎

Indkaldelse til Generalforsamling.

indsendt 15. dec. 2017 07.47 af Webmaster Lydighed


INDKALDELSE TIL 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

MANDAG D. 22 JANUAR 2018, KL. 19:30 

I HORNSLET HALLEN 
DAGSORDEN:


1)     Valg af dirigent.

2)     Beretning af foreningens formand.

3)     Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.

4)     Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr.

        Bestyrelsen hæver kontingentet for 2018 med Kr. 50 til Kr. 1250.
        Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens godkendelse til at hæve kontingentet for 2019 med Kr. 100, i alt Kr. 1350, hvis nødvendigt.
        Der er ikke et aktuelt behov, men bestyrelsen vil gerne have muligheden.

5)     Indkomne forslag.
        Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes til klubbens formand senest 8 dage før generalforsamlingen.

6)     Valg af formand (lige år).
        Finn Kisling-Møller, modtager ikke genvalg.

7)     Valg af 1 bestyrelsesmedlem (lige år).
        Hans-Henrik Tungelund, modtager ikke genvalg.

8)     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
        1. suppleant : Lasse Bomberg, er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Stig Møller Carlsen. Modtager derfor ikke genvalg.
        2. suppleant : Birte Boe, modtager genvalg.

9)     Valg af 2 revisorer.
        Jan H. Madsen, modtager genvalg.
        Mette Adamsen, modtager genvalg.

10)   Valg af 1 revisorsuppleant.
        Jill H. Rasmussen, modtager genvalg.

11)   Beretning af de af bestyrelsen nedsatte udvalg.

12)   Valg til de af bestyrelsen nedsatte udvalg.

13)   Evt.
Ċ
Webmaster Lydighed,
15. dec. 2017 07.47
Comments