Nyheder‎ > ‎

Indkaldelse til Generalforsamling.

indsendt 27. dec. 2014 00.51 af Webmaster Lydighed
Der afholdes generalforsamling mandag d. 19 januar 2015 kl. 19:30 i Hornslet Hallen. Se vedlagte indkaldelse. Vel mødt!
INDKALDELSE TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING


MANDAG D. 19 JANUAR 2015, KL. 19:30

I HORNSLET HALLEN


DAGSORDEN:


1) Valg af dirigent.

2) Beretning af foreningens formand.

3) Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.

4) Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr.

Bestyrelsen fastholder kontingentet for 2015 på Kr. 1200.

Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens godkendelse til at hæve kontingentet for 2016 med Kr. 100, i alt Kr. 1300, hvis nødvendigt.

Der er ikke et aktuelt behov, men bestyrelsen vil gerne have muligheden.

5) Indkomne forslag. (Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes til klubbens formand senest 8 dage før generalforsamlingen.)

6) Valg af kasserer (ulige år).

                                            Mette Adamsen, modtager genvalg.

7) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år).

                                            Stig Møller Carlsen, modtager ikke genvalg.

                                            Jens Nielsen, modtager genvalg


8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

                                            1. suppleant : Nicolai Petersen, modtager genvalg.

                                            2. suppleant : Kim Nielsen, modtager genvalg.

9) Valg af 2 revisorer.

                                            Lone Jacobsen, modtager genvalg.

                                            Joan Sørensen, modtager genvalg.

10) Valg af 1 revisorsuppleant

                                            Jill H. Rasmussen, modtager genvalg.

11) Beretning af de af bestyrelsen nedsatte udvalg.

      Valg til de af bestyrelsen nedsatte udvalg.

12) Evt.


Ċ
Webmaster Lydighed,
27. dec. 2014 00.51
Comments