Kontingent

Kontingentsatser 2017


Helårligt kontingent:
Kontingent til Landsforeningen kr.         265
Kontingent til Kreds 3 kr.           80
Klub-kontingent til Kaløvig kr.         100
Træningsgebyr kr.         755
I alt kr.      1.200
 
Kontingent ved start efter 1/4:
Kontingent til Landsforeningen
Kontingent til Kreds 3
Klub-kontingent til Kaløvig
Træningsgebyr
I alt

 

kr.         265
kr.           80
kr.         100
kr.         505
kr.         950
Kontingent ved start efter 1/7:
Kontingent til Landsforeningen  kr.         265
Kontingent til Kreds 3 kr.           80
Klub-kontingent til Kaløvig kr.         100
Træningsgebyr kr.         430
I alt kr.         875
 
Kontingent ved start efter 1/10:
Kontingent til Landsforeningen
Kontingent til Kreds 3
Klub-kontingent til Kaløvig
Træningsgebyr
I alt
 
kr.         265
kr.           80
kr.         100
kr.         190
kr.         635

Hvalpe/begynderhold
12 lektioner kr.      1.000

Efter hvalpe/begynderhold resten af året:
Start inden 1/7 kr.         500
Start efter 1/7 kr.         300

Ekstra hunde/hold
En HF med 2 hunde på et hold, tillæg
En HF med 1 hund på 2 hold, tillæg
           kr.         300
        kr.         300


HF overflyttet fra anden DCH klub
Start inden 1/7 - klubkontingent + træningsgebyr kr.         855
Start efter 1/7 - klubkontingent + træningsgebyr kr.         530
 
Hundelufterordning
Se beskrivelse på hjemmesiden
 

           kr.         600

Netsat kontingent
Udvalgsmedlemmer

1/2kontingent
Trænere, figuranter og bestyrelse Kontingentfri
(Nedsat kontingent gælder året efter man har siddet i udvalg etc.)


Konto
Kontingent indbetales på klubbens konto nr. 7263-1008769 i Djurslands Bank
- husk tydelig angivelse af hundeførerens navn.


Kontingentsatser 2017 Klikkerhold

Se priser på aktuelt opslåede hold/kurser.

Kontingentsatser 2018 Klikkerhold

Se nederst på siden under Klikkerhold her: Klikkertræning


Comments